0

بدرفتاری چیست

بدرفتاری چیست منبع: کمیته هماهنگی خشونت علیه زنان در منطقه یورک تعریف بدرفتاری جسمی بدرفتاری معنوی بدرفتاری جنسی تعقیب و آزار و اذیت بدرفتاری روانی و عاطفی بدرفتاری مالی تعریف بدرفتاری به هر [...]

0

کمک بگیرید

کمک بگیرید توجه آیا هم اکنون در خطر هستید؟ اگر مورد بدرفتاری قرار می‌گیرید و قصد ترک آن موقعیت را دارید نشانه‌هایی که مشخص می‌کند شما در یک رابطه سو‌استفاده‌گرانه‌ هستید اگر مورد آزار و اذیت قرار [...]

0

برنامه‌های اصلی

برنامه‌های اصلی خط بحران و پشتیبانی پناهگاه اضطراری خدمات برای زنان خدمات برای کودکان سکوت را بکشنیم: ساکت بودن کافیست پدران دلسوز خط بحران و پشتیبانی مشاوران ما 24 ساعته/7 روز هفته در دسترس [...]