0

آموزش عمومی

آموزش عمومی مدرسه‌ برای تغییر آموزش تسهیلگر خانه‌های سالم آموزش سازمانی Stepping Up درک بدرفتاری با سالمندان Yellow Brick House متعهد است به خشونت علیه زنان پایان دهد و مردم آگاه و مطلع گام مهمی [...]

0

ایمنی اینترنت و تلفن

ایمنی اینترنت و تلفن ایمنی اینترنت وب‌سایت‌هایی که به صورت آنلاین به آنها سر می‌زنید، قابل ردیابی هستند – از جمله وب‌سایتی که در حال حاضر می خوانید. برای ایمن بودن، بعد از این جستجویتان به [...]

0

برنامه ایمنی

برنامه ایمنی در زیر یک برنامه ایمنی پیشنهادی برای زنان ارائه شده است.لطفاً توجه داشته باشید که همه اطلاعات ممکن است برای همه صدق نکند،اما برنامه به گونه‌ای طراحی شده که فرد بتواند آنچه را که فکر [...]